2017-06-04 20:43Pressmeddelande

2017 års hedersutmärkelse för särskilda insatser för djuren till Eva Eriksson

null

Under Djurskyddet Sveriges 120 års jubileum, som firades på Stockholms centralstation idag, delades årets djurskyddspriser ut. I år delades för första gången en hedersutmärkelse till en person som gjort särskilda insatser för djuren ut. Detta pris tilldelades Eva Eriksson, som ledde utredningen "Ny djurskyddslag" som presenterades 2011.

Prismotiveringen lyder:

Djurskyddet Sveriges särskilda Hedersutmärkelse 2017 tilldelas Eva Eriksson för hennes gedigna arbete med utredningen med förslag till ny djurskyddslag.

Den nuvarande svenska djurskyddslagen var banbrytande när den kom 1988 och Sverige var länge världsledande inom djurskyddsområdet. Lagen är nu över 30 år gammal och behöver uppdateras på flera områden. Eva Eriksson samlade i sin utredning representanter från olika intresseorganisationer inom djurområdet. Hon lyckades få fram många omfattande förslag i mycket bred enighet. Utredningen tog flera stora djurskyddsfrågor på allvar och föreslog bra lösningar. Vi vill särskilt lyfta fram det stora problemet med hemlösa katter som idag helt saknar skydd i lagen.

Att utredningen ännu inte presenterats som proposition, fem och ett halvt år efter att den presenterades för dåvarande landsbygdsminister, är en skandal. Vi hoppas och tror fortfarande att utredningen kommer att leda till en ny, modern, djurskyddslag.

Eva Eriksson tog emot priset i Stockholm idag från Djurskyddet Sveriges förbundsordförande Linda Maria Vonstad. 

Jag är glad och stolt att få ta emot denna utmärkelse, sa Eva Eriksson och fortsatte i sitt tacktal:

Förslaget till en ny djurskyddslag lämnades 2011. Den är byggd på forskning och beprövad erfarenhet och arbetades fram i nära kontakt med vetenskapen, och intresseorganisationer, både för djurskydd men också jordbrukets organisationer var med. Vi hade en bred överenskommelse om att det här var ett bra förslag att lämna fram. Den var också flexibel, samtidig som vi var väldigt tydliga med att detta att ha djur innebar ett väldigt stort ansvar. Det kräver ett kunnande, att man vet hur man ska hålla sina hundar och katter. Vi ifrågasatte om det verkligen var vettigt att kunna få köpa varaner och ödlor och bära omkring dem, utan att riktigt veta hur man ska sköta om dem. Eller att få ha sjölejon och elefanter på cirkusar, där de är utan möjlighet att utöva sina naturliga beteende, sa Eva Eriksson.

Hennes gedigna förslag till en ny djurskyddslag har nu väntat i mer än fem år på att förverkligas. Men även om inte förslaget ännu antagits i sin helhet anser Eva att minst ett av förslagen för länge sedan hade kunnat beslutats.

Man ska inte få överge djur. För de flesta är det en självklarhet, och något många tror att man inte får. Men det får man. Man får skaffa sig en sommarkatt i Sverige och släppa ut den bara och den får klara sig bäst den vill. Det skapar väldigt stora problem för katterna, för personer ute i bostadsområden där stora kattkolonier bildas. Som ett svar på detta bildade Carin Götblad Djurpolisen i Stockholm. Men nu ska man avveckla dem. Det tycker jag är ett väldigt märkligt agerande från regeringens sida, sa Eva Eriksson.

En annan fråga jag tänker på är: varför lägger inte regeringen fram ett förslag till en ny djurskyddslag? Förslaget till en ny djurskyddslag är inte någon extrem lag på något sätt. Den överensstämmer med våra värderingar i vårt demokratiska land och med de processer som pågår i EU. Visserligen har vissa bra saker hänt under dessa år, vi har fått 3R-center som ska minska antalet försöksdjur, men vi måste ju ha en modern djurskyddslagstiftning: Vi kan inte ha en gammal lagstiftning från 1988. Jag uppmanar härmed Sven Erik Bucht: ta fram utredningen, lägg fram den för beslut så att vi år 2018 kan stoltsera med att Sverige har en bra modern djurskyddslagstiftning.

Djurskyddet Sverige är med cirka 11 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer.Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt