2009-05-05 13:59Pressmeddelande

24.000 namnunderskrifter mot dun plockat från levande fåglar

Idag överlämnar Djurskyddet Sverige 24.000 namnunderskrifter till jordbruksminister Eskil Erlandsson som samlats in i kampanjen mot dun plockat från levande fåglar. Det var när TV4:s program Kalla Faktas avslöjande reportage visades som Djurskyddet startade sin kampanj.

- Vi var chockade över omfattningen av dun plockat från levande fåglar och det fruktansvärda lidande fåglarna utsätts för, och uppenbarligen kände många människor precis som vi! säger Åsa Hagelstedt, förbundssekreterare på organisationen.

Under de två första veckorna av kampanjen samlades ca 10.000 namn in, vilket är rekord i organisationens historia. Djurskyddet har också skrivit brev till de företag som handlar med dunprodukter och begärt svar på hur de kan garantera att deras dun framöver inte kommer från levande fåglar. Den dialogen med företagen kommer att fortsätta och Svensk handel kommer att få kopior på namnlistorna.

- Idag kräver vi att Jordbruksministern följer upp frågan i EU. Han får inte låta sig lugnas av att ministerkolleger från andra länder vill bagatellisera problemet genom att kalla plockningen för skördning, säger Johan Beck-Friis, styrelsemedlem i Djurskyddet och sakkunnig veterinär. Det går inte att skilja på skördning (att borsta bort dun från naturligt ruggande fåglar) och den smärtsamma plockningen när man har tusentals fåglar som man samtidigt och på kort tid tar fjädrar från, påpekar han.

 

 

För mer information, kontakta Åsa Hagelstedt 0707-55 88 05 eller Johan Beck-Friis 070-717 73 25

Bilder från överlämningen kommer att finnas tillgängliga efter eftermiddagens överlämning


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt