2015-03-09 06:00Pressmeddelande

35.000 personer kräver ny, starkare djurskyddslag

null

På tisdag den 10 mars överlämnar Djurskyddet Sverige namnlistor med ca 35.000 underskrifter till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Kravet i namninsamlingen är en ny, starkare djurskyddslag. Redan 2011 överlämnades ett förslag till ny lag från en utredning men ännu har ingen proposition lagts fram till riksdagen.

-Eskil Erlandsson lovade gång på gång att propositionen skulle läggas fram under hans tid som minister, men det bidde bara en tumme med förslaget om förbud mot tidelag. Nu hoppas vi att Sven-Erik Bucht klarar av att leverera ett helt förslag till ny djurskyddslag, säger Linda Maria Vonstad, förbundsordförande.

Djurskyddet lyfter i sin namninsamling fram några delar som extra viktiga i den nya lagen, ex. förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus, tydligare förbud mot avel som medför lidande för djur och införande av ”grovt brott mot djurskyddslagen” med upp till 4 års fängelse i straffskalan. En annan mycket viktig fråga för organisationen är problemen med hemlösa katter. Det finns uppskattningsvis 100.000 hemlösa katter och i utredningen finns flera förslag för att minska det antalet, bland annat obligatorisk ID-märkning och förbud mot att överge djur.

-Våra lokalföreningar och andra ideella föreningar tar varje år hand om och ger nya hem till tusentals katter. Nu kräver vi att politiken tar sitt ansvar för att förebygga problemet och bidra till att höja kattens status, säger Linda Maria Vonstad

Direktivet till utredningen var tydligt: djurskyddslagen skulle bibehålla minst samma nivå som den nuvarande lagen. Men idag finns flera hot mot nuvarande djurskyddslag. Sven-Erik Bucht har uppvaktats av företrädare för näringen med krav på slopat beteskrav för mjölkkor, grisbranschen genomför ett försök med fixerade suggor och i den statliga konkurrenskraftsutredningen föreslår utredaren att de svenska djurskyddskraven ska harmoniseras med EU.

-En sådan harmonisering kommer innebära stora försämringar i djurskyddet med följd att antibiotikaförbrukningen kommer att öka. Dessutom försvinner alla anledningar för konsumenten att köpa svenskt när djurskyddet är lika dåligt här som i andra länder. 

-Den svenska djurskyddslagen är något vi brukar vara stolta över. Men den är gammal och har flera luckor. Dessa behöver fyllas och skyddet för djuren behöver stärkas ytterligare – inte försämras. De socialdemokratiska statsministern Ingvar Carlsson gav den nuvarande djurskyddslagen i present till Astrid Lindgren 1987. Vi hoppas att Sven-Erik Bucht vill ge alla oss som dagligen arbetar ideellt för att hjälpa djuren en ny starkare lag i present och inte vara den som försämrar för djuren, säger Linda Maria Vonstad, förbundsordförande för Djurskyddet Sverige

Överlämningen av namnlistor kommer att ske på Landsbygdsdepartementet kl.9 på tisdag.

Djurskyddet Sverige är med cirka 12 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer.Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt