2018-06-14 16:12Pressmeddelande

Äntligen en ny djurskyddslag – men mycket kvarstår!

null

Idag fattade riksdagen beslut om att anta en ny djurskyddslag. Det är ett mycket efterlängtat beslut. Den nuvarande djurskyddslagen antogs för 30 år sedan och utredningen med förslag till ny djurskyddslag presenterades för snart 7 år sedan.

-Att det äntligen presenterats en proposition och att riksdagen nu klubbat igenom denna är därför sannerligen på tiden. Men därför är det extra problematiskt att så många viktiga djurskyddsfrågor lämnas utanför beslutet, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för den ideella organisationen Djurskyddet Sverige.

Det som inte kom med i den nya djurskyddslagen utan istället föreläggs nya utredningar är viktiga djurskyddsfrågor som obligatorisk ID-märkning för katter, förbud mot uppbundna djur, förbud mot grytanlagsprov och hårdare straff för brott mot djur. Inte heller ett stopp för den nuvarande minkhållningen tas med i den nya lagen utan detta ska också utredas vidare.

-Att så många viktiga och stora djurskyddsfrågor nu lämnas till ytterligare långbänk är dåligt för det svenska djurskyddet. Problemet med hemlösa katter kommer exempelvis inte att kunna lösas innan vi har en obligatorisk ID-märkning för katter, säger Åsa Hagelstedt.

Det finns flera positiva delar i den lag som riksdagen nu antagit. Ett förtydligande i paragrafen om att djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden, ett förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus, ett uttryckligt förbud mot att överge djur och ett förtydligande om att hemlösa djur ska omfattas av djurskyddslagen är dom viktigaste delarna.

-Att dessa förslag nu blir verklighet är mycket positivt. Den nya djurskyddslagen är ett steg framåt, det är bara inte tillräckligt!

I dagens riksdagsdebatt var det tydligt att det finns en skiljelinje i synen på vad som saknas i svensk djurskyddslag. Allilanspartierna röstade för propositionen men lyfte frågan om regelförenklingar och rättssäkerhet för djurhållare som det som saknas. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna lyfte frågan om ID-märkning för katter, stopp för alla vilda djur på cirkus, en positiv lista för vilka djur som ska vara tillåtna att hålla i Sverige och i Vänsterpartiets fall även dagens minkhållning som punkter man saknade.

-Förhoppningsvis innebär detta att djurskyddsfrågorna kommer att lyftas i valrörelsen. Att ansvarigt statsråd inte ens var på plats i kammaren när den nya djurskyddslagen debatterades tyder tyvärr på att djurskyddsfrågorna inte är lika viktiga för politikerna som för väljarna! säger Åsa HagelstedtDjurskyddet Sverige anordnar tillsammans med Forska Utan Djurförsök, Djurens Rätt, World Animal Protection, Compassion in World Farming och Svenska Djurskyddsföreningen en utfrågning av riksdagspartierna om djurskyddsfrågor i Almedalen. Tisdag 3 juli kl.10 i sal D22 på Högskolan i Visby.

Djurskyddet Sverige är med nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt