2020-05-27 08:02Pressmeddelande

Äntligen krav på kastrerade utekatter!

Djurskyddet stärks för hundar och katter.Djurskyddet stärks för hundar och katter.

Idag meddelade Jordbruksverket att nya föreskrifter för hund och katt är beslutade och träder i kraft den 15 juni. Den viktigaste förändringen är att kattägare som låter sina katter gå ute nu blir skyldiga att kastrera sin katt eller på att annat sätt hindra att katten förökar sig.

Djurskyddet Sverige har drivit detta krav under väldigt många år då vi ser att den okontrollerade reproduktionen tillsammans med avsaknad av krav på ID-märkning av katter är orsaken till att det finns över 100 000 hemlösa katter i Sverige. Vi har haft en representant i den arbetsgrupp på Jordbruksverket som tagit fram förslaget till nya föreskrifter och denna fråga har vi drivit mycket hårt i gruppen.

Det är en stor framgång för oss som organisation men framför allt för katterna att det nu blir krav på kastrering, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare på Djurskyddet Sverige

Så här står det i de nya föreskrifterna:
”Djurhållaren ska vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvarar för.

Allmänna råd till 6 kap. 2 §
Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat.”

Här hittar du de nya föreskrifterna


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina över 10 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Målsättning Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt