2021-09-22 09:56Pressmeddelande

Åsa Domeij får Djurskyddets hedersutmärkelse

Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt delade ut hedersutmärkelsen till Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.
Foto: Sandra RönnsvedDjurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt delade ut hedersutmärkelsen till Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood. Foto: Sandra Rönnsved

Djurskyddet Sverige delade idag, 22 september, ut en hedersutmärkelse till en kommersiell aktör som gjort särskilda insatser för ett starkare djurskydd. Utmärkelsen tilldelades Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Motiveringen till utmärkelsen är följande:
"Det idag hotade svenska beteskravet för mjölkkor är unikt och viktigt både för korna och konsumenterna. Åsa Domeij är, i sin roll som hållbarhetschef på Axfood, en viktig aktör inom djurskyddet för de livsmedelsproducerande djuren. Hon har argumenterat för att den svenska djurskyddslagstiftningen inte ska utarmas, detta på ett sakligt och modigt sätt. Åsa har vid flera tillfällen försvarat betesrätten och uttalat att denna bör utvecklas, inte avvecklas.

För sitt engagemang för ett bibehållet och utvecklat beteskrav tilldelas Åsa Domeij Djurskyddet Sveriges hedersutmärkelse till en kommersiell aktör 2021."

Hedersutmärkelsen delades ut under Djurskyddet Sveriges webbinarium om svensk mjölkproduktion och bete.

Se hela webbinariet här!


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina över 10 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt