2010-01-18 13:48Pressmeddelande

Åtgärda problemen i svensk djurhållning annars slutar vi köpa!

null

I boken ”Monsterbiff till middag” avslöjas djurskyddsproblem i svensk djurhållning. Kor står fortfarande uppbundna, kommer inte ut på bete och antibiotikabehandlas, kycklingarna har ont i benen, kalkonerna lever i mörker och nötkreatursrasen Belgisk Blå smygs in på slakterierna. Författarna vill ha mer att välja på och information om djurvälfärden på produkten, men för Djurskyddet Sverige räcker det inte. Vi vill ha garantier för att svenska produkter lever upp till åtminstone svensk lagstiftning och branschöverenskommelser.

-          Ska svenska konsumenter kunna dricka mjölk och äta kött med gott samvete måste bönderna, deras organisationer och slakterier ta tag i sina problem! säger Sven Stensson, ordförande för Djurskyddet Sverige. Bokens avslöjande om kalkonuppfödningens djurskyddsproblem måste åtgärdas. Både kyckling och kalkonbranschen bör överväga att byta kyckling och kalkonsort om man inte kommer tillrätta med sina problem.

-          Det är också fullständigt oacceptabelt att svenska slakterier och svenska mejeriföreningar tillåter att den extrema Belgisk Blå finnas kvar på gårdar och slaktas på svenska slakterier, säger Sven Stenson. Det handlar om ett löfte till såväl konsumenter som djurskyddsorganisationer, som inte uppfylls.

För mer information, kontakta förbundsordförande Sven Stenson, 0708-34 91 27 eller generalsekreterare Åsa Hagelstedt, 0707-55 88 05


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt