2013-08-30 18:00Pressmeddelande

Att enklare kunna skjuta varg ökar inte toleransen för vargen

null

Idag deltog Djurskyddets rovdjursansvarige Sven-Erik Alhem på ett remissmöte med regeringens vargutredare. Utredningen har föreslagit att licensjakt på varg ska tillåtas, men först när stammen uppnått en gynnsam bevarandestatus. Skyddsjakt ska kunna beslutas snabbare. Utredaren föreslår även höjda ersättningar för tamdjursägare vars djur dödas av varg.

Det är positivt att utredaren inser att vargstammen måste uppnå gynnsam bevarandestatus innan licensjakt tillåts, men förslaget lägger allt för stor fokus på förenklad skyddsjakt  för att blidka vargmotståndare. Positivt är förslaget om höjda ersättningar till tamdjursägare för stängsel och för skador. Men mycket mer kan göras i form av förebyggande åtgärder, säger Sven-Erik Alhem.

Djurskyddet Sverige föreslår att staten bekostar 5-trådiga och högaktiva elstängsel för att skydda tamdjur. I väntan på att dessa sätts upp föreslår Sven-Erik Alhem att arbetslösa ungdomar anställs som fårtillsyningsmän i utsatta områden.

Att både skydda tamdjur, som nu i Skåne, skapa arbete åt arbetslösa och komma ifrån enkla "skjut-vargen-lösningar" är åtgärder som gynnar alla, fortsätter Sven-Erik Alhem.

Utredningen talar också om öka toleransen för varg. Men få förslag förs fram som skulle få den effekten. Sven-Erik Alhem menar att mer kunskap bör spridas. Själv får han ofta frågan om varför vargen river tjugo får och inte bara dödar och äter upp ett;

I naturen får vargen bara tag på ett bytesdjur, övriga i flocken flyr. Tamdjuren flyr inte och då sätts vargens naturliga beteende ur spel. Jag tror att kunskap som denna ökar förståelsen och därmed toleransen mot varg. Att skjuta den gör det definitivt inte!

Förslagen om hur man ska komma tillrätta med den illegala jakten på varg är också svaga. Det talas om att ”begränsa” den illegala jakten. Djurskyddet accepterar inget annat än nolltolerans mot illegal jakt.

Utredningen förutsätter också att EU kan lägga ner överträdelseärendet mot Sverige om utredningens förslag anammas. I sammanhanget kanske man hellre borde ställa frågan hur vargens situation skulle ha varit i Sverige om EU inte hade gripit in, avslutar Sven-Erik AlhemOm Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt