2010-03-24 11:37Pressmeddelande

Åtta av tio vill veta hur djuren föds upp

Djuromsorgen är viktig när man väljer mat. I en färsk konsumentstudie som organisationen Djurskyddet Sverige låtit genomföra, visar svenska konsumenter sitt engagemang för djuren. Man vill veta var djuren fötts upp och slaktats, men också hur de lever sitt liv. På äggen kan man avläsa om hönan suttit i bur eller gått fritt inomhus. En motsvarande märkning vill åtta av tio konsumenter ha när det gäller kor, grisar, lamm och kycklingar.

 -          I dag är konsumenterna lämnade i sticket, säger Gunnela Ståhle, vice ordförande i Djurskyddet Sverige. Ursprungsmärkningen är bristfällig och ibland vilseledande när det gäller griskött och kyckling. På mejeriprodukterna får man knappast någon information alls om var kon, som ger mjölken finns.

Studien presenterades idag på ett presseminarium där handeln deltog och gav sin syn på hur en märkning ska se ut. I studien svarar en majoritet att man anser att det är svårt att utläsa av förpackningarna hur djuren bakom maten levt.

-           Om jag som konsument fick veta att mer om hur djuren har det, kan vi hjälpa till med att främja ett gott djurskydd. Jag, och många med mig, vill veta om korna gått lösa, om nötkreaturen och fåren har betat eller om grisarna fått gott om halm. Nu gäller det för handeln och politikerna att ställa upp på konsumenternas krav! säger Gunnela Ståhle.

 

 

För kommentarer samt mer fakta från studien, kontakta Gunnela Ståhle, 070-561 36 21 eller generalsekreterare Åsa Hagelstedt, 0707-55 88 05 eller asa.hagelstedt@djurskyddet.se


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt