2012-01-19 16:17Pressmeddelande

Beslutet om skyddsjakt på föräldradjuren riskerar att leda till valparnas död

null

Länsstyrelsen i Västmanland beslutade den 16 januari om skyddsjakt av två vargar. I beslutet står tydligt att jakten ska inriktas på föräldradjuren. I reviret finns enligt underlaget i beslutet 7-8 valpar.

 - Vi är mycket kritiska till länsstyrelsens beslut och menar att beslutet kommer att innebära att valparna troligen inte överlever! säger Sven-Erik Alhem, rovdjursansvarig för Djurskyddet Sverige. 

Valpar jagar inte själva så länge de lever med sina föräldrar utan föräldrarna jagar och förser valparna med mat. Det är troligen på grund av att vargarna har så många valpar som attacker mot tamdjur skett, vilket anges som orsak till beslutet.

- Vi menar att länsstyrelsen enbart tagit hänsyn till tamdjur och deras ägare i beslutet men inte tar ansvar för konsekvenserna av beslutet. Vargvalparna riskerar att utsättas för en lång och plågsam död genom svält! säger Sven-Erik Alhem

Foto: Lina Ricklund

 


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt