2014-05-11 13:35Pressmeddelande

Bo Algers får Djurskyddet Sveriges djurskyddspris

null

Bo Algers, professor i husdjurshygien vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara fick ta emot Djurskyddet Sveriges djurskyddspris vid organisationens förbundsstämma i helgen.

Bo Algers har genom hela sin karriär vid SLU på ett sakligt och vetenskapligt baserat sätt lyft fram välfärdsproblem hos lantbrukets djur. Han är därför en värdig mottagare av Djurskyddet Sveriges djurskyddspris på 10 000 kr som årligen delas ut.

– Jag känner mig väldigt hedrad och glad av att ha fått den här utmärkelsen av Djurskyddet Sverige. Djurskyddet Sverige är en oerhört viktig aktör i den svenska samhällsdebatten. Inte minst när vi befinner oss i den situation vi gör nu, där medborgarna har en bild av hur djurhållningen ska se ut för de djur som vi har för att producera livsmedel, och de som sysslar med det har en annan bild av detta – och de här två bilderna överlappar allt mindre. För att få en uthållig djurhållning i ett samhälle där medborgarna accepterar det, då måste vi försöka att få ihop de här bilderna igen. Och det kan vi bara göra genom att ta upp de här frågorna på bordet och prata i samhället om de här sakerna – och det gör Djurskyddet Sverige på ett jättebra och väldigt sakligt sätt.

Motiveringen till djurskyddspriset lyder:
Bo Algers har genom hela sin karriär vid SLU på ett sakligt och vetenskapligt baserat sätt lyft fram välfärdsproblem hos lantbrukets djur. Han har belyst de beteende-mässiga dilemman som en industrialiserad djuruppfödning medför, men också föreslagit konstruktiva lösningar på problemen. Han har inte varit rädd att ställa sig på djurens sida i samhällsdebatten, vilket gett tyngd åt argumenten.

Genom sitt gedigna vetenskapliga arbete och sin stora internationella aktning har han fått såväl politiker som producenter att lyssna. Bo Algers är en värdig mottagare av 2014 års djurskyddspris.


Djurskyddet Sverige är med cirka 12 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer.Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt