2010-06-14 16:11Pressmeddelande

Bränn inte skog i juni!

Öppet brev till Sveaskog med anledning av den planerade skogsbränningen i Dalarna.

Vi har tagit del av ert pressmeddelande där ni skriver att ni planerar att bränna ett stort område skog, Ejheden i Dalarna. I ert pressmeddelande skriver ni att ”den biologiska mångfalden gynnas av skogsbränder. Det finns gott om insekter och växter som bara kan leva i brandpåverkade områden.” Vi instämmer i detta, men motsätter oss starkt att en sådan skogsbränning genomförs under sommaren, en tid när de flesta djur har ungar. Fågelungar i buskar och träd, rådjurskid och harungar på marken har dels svårt att klara sig undan en brand och för de djur som lyckas fly undan elden är det svårt att hitta en ny boplats för familjen. Det är också stor risk att en djurfamilj splittras under en eldsvåda när djuren troligen flyr i panik.

Vi uppmanar därför Sveaskog att ändra sitt beslut och genomföra bränningen under vinterhalvåret istället. Att elda under sommaren skulle enligt vår mening kunna vara straffbart, eftersom man utsätter djuren för fara och lidande.


För mer information kontakta:
Sven Stenson, förbundsordförande, 0708-34 91 27


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt