2022-12-21 13:00Pressmeddelande

Dags för en djurparksreform!

En schimpanshona med unge som sitter i ett Mangroveträd.En schimpanshona med unge. Schimpanserna på bilden är inte från Furuviksparken. Foto: Andrey Gudkov, iStock.

Djurskyddet Sverige har med stor sorg och oro följt den senaste tidens allvarliga händelser på svenska djurparker, med dödsolyckan på Ölands djurpark och rymningen av schimpanserna som slutade med flera döda apor på Furuviksparken som de mest allvarliga. 

Vi anser att det nu är hög tid att reformera hur djur hålls på djurparker i Sverige. Flera av dagens djurparker lever inte upp till en djurhållning där djurskydd, djuromsorg och artbevarande står i fokus. Att som idag kombinera nöjesparker med djurparker anser vi är oacceptabelt och även att hålla djur enbart för uppvisning. 

- En statlig utredning bör genast tillsättas, både för att utreda hur olyckor som de nu inträffade ska kunna undvikas framöver, men också hur förordning och föreskrifter ska förändras för att djurskydd och djurvälfärd ska garanteras på svenska djurparker framöver, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för Djurskyddet Sverige.
 
Djurparkers existensberättigande är baserat på deras möjlighet att bevara hotade arter. Många av arterna som hålls på djurparker är svåra att hålla i fångenskap då det är icke-domesticerade djur med komplexa behov och utvecklar inte sällan olika beteendestörningar.  

Vi anser att följande kriterier ska vara krav för att få hålla djur på djurparker: 

  • Det ska finnas ett tydligt och specificerat syfte för varje enskild art som hålls på en djurpark och djurhållningen ska direkt eller indirekt gynna den specifika arten. Acceptabla syften är bevarande av en hotad art eller utbildningssyfte.  

  • Djuren ska hållas på ett sätt som gör att de har god välfärd och hälsa och att beteendestörningar inte uppstår. Det innebär att vissa arter troligt inte kan hållas i djurpark och denna djurhållning ska då avvecklas. 

  • Djurparker ska fungera endast som park för bevarande och utbildning och inte kombineras med nöjesparker.  

  • Djur som hålls i djurparker aldrig ska få användas vid jaktträning. 

  • Avelsprogram vid en djurpark ska vara välplanerade, och gällande hotade arter ska aveln utföras i samarbete med internationella djurparksorganisationer. Det ska finnas en tydlig plan med varje individ som föds i en djurpark så att djur inte avlivas i onödan. 


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina över 10 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Djurskyddet Sverige är en partipolitiskt obunden organisation. Det innebär att organisationen inte är ekonomiskt knuten till ett parti och att den inte är bunden till beslut som som fattats av ett politiskt parti.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt