2009-10-02 15:03Pressmeddelande

Djurens dag 4 oktober

På söndag är det Djurens Dag. Dagen som numera är mest känd som kanelbullens dag har i många år varit den internationella dagen då djur uppmärksammas.

Inom Djurskyddet lägger vi i år fokus på djur inom livsmedelsproduktionen. Många människor reagerar starkt på bilder från grisar som står för trångt, kor som inte får gå ute på bete och kycklingarna som inte får se dagsljus. Men få vet hur man som konsument ska agera för att välja livsmedel från djur som levt ett gott liv. Därför har Djurskyddet tagit fram broschyren "Så mår djuren som ger oss vår mat"

På söndag kommer flera av våra föreningar dela ut broschyren runt om i landet, men den finns också att beställa från vårt kansli eller ladda ner från vår hemsida http://www.djurskyddet.se/se/vart-arbete/aktuellt/2009/konsumentguiden

 

För mer information, kontakta

Åsa Hagelstedt, generalsekreterare 0707-55 88 05


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt