2015-10-02 13:44Pressmeddelande

Djurens dag på söndag

null

På söndag är det inte bara Kanelbullens utan också och framför allt Djurens dag. Det är en internationell dag som firats den 4 oktober sedan 1931.

Djurskyddet Sverige kommer i år att uppmärksamma dagen extra genom att finnas på Stockholms Centralstation där vi kommer att informera om verksamheten. Tre frågor kommer särskilt att lyftas: att grisar inte ska fixeras, att katter inte ska överges och att kor ska få fortsätta gå på bete.

– Idag utsätts svensk livsmedelsproduktion av stark utländsk konkurrens, många gånger från länder med en mycket sämre djurhållning än den svenska. Det finns förslag om att tillåta fixering av suggor samt att minska kors rätt till bete. Det är inte rätt att djuren ska betala priset för billigare mat och därför är det viktigt att vi står upp för våra svenska djurskyddsregler, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare på Djurskyddet Sverige.

Djurskyddet startade tidigare i år en kampanj mot förslaget att få fixera grisar. Över 14.000 personer har nu skickat protestmejl till Jordbruksverket.

– Att människor anser att djurskydd är viktigt syntes också tydligt i den konsumentundersökning vi gjorde tillsammans med andra djurskyddsorganisationer i somras. Hela 85 procent tycker att det är viktigt att kor får gå på bete, så här är Lantbrukarnas Riksförbund och vissa politiker helt fel ute när man förslår en förändring av beteslagstiftningen, säger Åsa Hagelstedt.

Uppskattningsvis finns det cirka 100.000 hemlösa katter i Sverige. Djurskyddet driver genom sina lokalföreningar en omfattande djurhems- och jourhemsverksamhet. Men för att hindra att katter överges krävs skydd i lagen, bland annat i form av obligatorisk ID-märkning.

– Regeringen har aviserat ett förslag om en ny djurskyddslag till våren. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att höja kattens status och se till att märkningskravet kommer att finnas med i lagförslaget, avslutar Åsa Hagelstedt.

Djurskyddet Sverige kommer att finnas på Stockholms Centralstation mellan kl. 9 och 19 på söndag. På flera orter i landet anordnas lokala arrangemang.

Djurskyddet Sverige är med cirka 12 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer.Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt