2012-10-24 17:56Pressmeddelande

Djurparkernas kontroll och tillsyn måste skärpas!

null

Djurskyddet Sverige har reagerat kraftfullt på de förhållanden som har uppdagats den senaste tiden i två av Sveriges största djurparker. I morgon hålls ett möte mellan berörda djurparker och Jordbruksverket.

-    De avslöjade missförhållandena är tragiska för dessa djurparker, säger Owe Sandström, ledamot i Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse samt expert på djurparksdjur.

Djurskyddet Sverige anser att det är ett värdefullt arbete som utförs vid Sveriges djurparker vad gäller såväl djurhållning och artbevarande samt den utbildnings- och informationsverksamhet som bedrivs i samband med djurhållningsverksamheten.

-    För att bygga upp förtroendet för dessa djurparker igen samt garantera att det inte sker på andra parker krävs förbättrade rutiner, säger Owe Sandström

Djurskyddet Sverige kräver att djurparkerna arbetar konkret med följande punkter:
•    Ett etiskt synsätt som tydligt genomsyrar verksamheten i djurparkerna.
•    En förbättring av egenkontrollen och redovisar den öppet.
•    Att parkerna försäkrar sig om tillräcklig kompetens avseende olika djurslags behov.
•    Styra upp tillsynen av enskilda djur och att kunskapen, t.ex. av deras foderbehov förbättras.
•    Ta fram transparanta handlingsplaner/åtgärdsprogram där det tydligt redovisas vilka åtgärder man kommer vidta för att undvika den här situationen i framtiden.


Djurskyddet Sverige ser morgondagens möte med Jordbruksverket som en tydlig startpunkt för detta och ser gärna att verket följer upp vad parkerna säger att de kommer att vidta för åtgärder.

För mer information kontakta:
Owe Sandström, förbundsstyrelseledamot och expert på djur i djurparker
073-571 06 66
owe.sandstrom@djurskyddet.se

Terese Askerstedt, vice förbundsordförande
070-773 64 48
Terese.askerstedt@djurskyddet.se

Åsa Hagelstedt, generalsekreterare
070-755 88 05
asa.hagelstedt@djurskyddet.se


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt