2015-12-16 11:45Pressmeddelande

Djurskyddet inom travsporten måste stärkas

null

- SVT:s granskning av veterinärkontrollerna inom travsporten visar tyvärr att djurskyddet inte är tillfredsställande. Vi anser att individuell besiktning av alla hästar ska införas inom travsporten, på motsvarande sätt som finns inom hästhoppning. Det är stora pengar som står på spel och att detta prioriteras framför hästens hälsa är oacceptabelt! säger Terese Askerstedt, vice förbundsordförande Djurskyddets förbundsstyrelse med ansvar för hästfrågor.

Även problemet med spödrivning lyftes i SVT:s reportage. Frågan finns med i den utredning till ny djurskyddslag som kom 2011 och som ligger till grund för den proposition som regeringen ska presentera i början av 2016.

- SVT:s granskning visar också att spödrivning används i stor omfattning. Även i fall där kuskar fälls för spödrivning diskas inte ekipaget och hästen kan fortfarande vinna ett lopp och därmed dra in summor mycket högre än bötesbeloppet. Vi kräver av travsporten att reglerna ändras så att den kusk som slår hästen med spö ska diskas. Vi kräver även att det i den nya djurskyddslagen införs förbud av spödrivning! säger Terese Askerstedt

Djurskyddet Sverige är med cirka 12 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer.Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt