2009-02-11 13:24Pressmeddelande

Djurskyddet överlämnade 26 879 namnunderskrifter med krav på bättre djurtransporter till jordbruksministern

null

Idag överlämnade representanter från Djurskyddet Sverige alla namn som kommit in under kampanjen för bättre djurtransporter. Kampanjen kräver kortare transporter samt att djuren ska behandlas bättre under transport. De ska få tillgång till mat och vatten och utrymmet ska vara anpassat till antalet djur. Dessutom vill Djurskyddet att EU-länderna ska införa bättre kontroll av djurtransportreglerna.

- Nu lämnar vi bollen till jordbruksministern och förväntar oss att han driver igenom förbättringar av EU-reglerna under det svenska ordförandeskapet! säger Johan Beck-Friis, styrelseledamot i Djurskyddet Sverige

Vid överlämningen sa Eskil Erlandsson att han är väl medveten om det stora engagemang som finns bland svenskar när det gäller djurtransporter och att djur inte bör transporteras levande utan när de redan är slaktade.

- 26879 namnunderskrifter visar att frågan engagerar många och att våra krav har ett starkt folkligt stöd. Nu hoppas vi att det även får ett starkt politiskt stöd, säger Åsa Hagelstedt, Djurskyddets förbundssekreterare.

För mer information, kontakta: Johan Beck-Friis 070-717 73 25 eller Åsa Hagelstedt 0707-55 88 05

Bild från överlämningen bifogas. Fler bilder finns.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt