2023-05-08 05:30Pressmeddelande

Djurskyddet släpper albumet Chill for Change där de streamade intäkterna går tillbaka till artisterna själva – djuren

Albumets omslagsbild med de djur som medverkar i de inspelade ljudspåren.En ko, en häst och en kanin är några av artisterna bakom ljudspåren på Djurskyddet Sveriges album Chill for Change.

En ko, en häst och en kanin är några av artisterna bakom ljudspår som Hit the Hay och Bovine Blues på albumet Chill for Change. En samling white noise-ljud av och för djur. I takt med lågkonjunkturens framfart vill Djurskyddet Sverige hitta nya sätt för människor att ge. Genom att streama albumet kan svenskarna nu fortsätta att göra det – men utan att ta från egen ficka.

– Just nu är det många som har det tufft ekonomiskt vilket gör att man inte har möjlighet att stötta djuren i samma utsträckning som innan. White noise är en av de snabbast växande genrerna globalt och streamas enormt mycket på Spotify. Albumet gör det alltså möjligt att lyssna på ljud som man gillar samtidigt som man gör skillnad – de streamade intäkterna går tillbaka till djuren, säger Sara Frick, insamlings- och kommunikationschef på Djurskyddet Sverige.

Oavsett ekonomiskt världsläge sätts inte Djurskyddets arbete på paus. Några av de frågor som Djurskyddet bedriver just nu är att behålla och utöka betesrätten för mjölkkor, rädda övergivna katter samt konsumentinformation om ullprodukter.

– Vi kommer inte att kunna lösa djurskyddsproblemen idag eller imorgon, vi behöver jobba långsiktigt för att höja djurens status. Det här albumet är som ett sorts pensionsspar för djuren, det kommer generera pengar så länge kanalen finns kvar och därmed gynna vårt jobb under lång tid framöver, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare på Djurskyddet Sverige.

Albumet består av 10 white noise-spår där samtliga är baserade på ljudupptagningar från djuren och finns tillgängligt på bland annat Spotify. Intäkterna som avses från albumet kommer från Stim, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå. Stims huvudsakliga uppdrag är att se till att musikskapare får ersättning för sin musik. Lyssna på Chill for Change på Spotify här.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 11 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med 42 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Målsättning Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta. Partipolitiskt obunden Djurskyddet Sverige är en partipolitiskt obunden organisation. Det innebär att organisationen inte är ekonomiskt knuten till ett parti och att den inte är bunden till beslut som som fattats av ett politiskt parti.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt
Sara Frick
Insamling- och kommunikationschef
Sara Frick