2019-01-14 11:17Pressmeddelande

Djurskyddet startar namninsamling mot minkhållningen

null

Idag presenterades Jordbruksverkets rapport till regeringen om minkarnas situation. I samband med detta startar Djurskyddet Sverige en namninsamling för att kräva ett stopp på dagens minkhållning.

Sverige får en ny djurskyddslag 1 april 2019. I den tydliggörs att alla djur ska hållas så att deras välfärd främjas och att de har rätt att kunna bete sig naturligt. 

Regeringen har nu fått en rapport från Jordbruksverket som drar slutsatsen att det inte går att säga om minkhållningen i Sverige lever upp till djurskyddslagens krav på att djuren ska ha rätt att utöva sina naturliga beteenden och att deras välfärd ska främjas. De föreslår istället mer forskning på området.

Djurskyddet Sverige menar att minkarna inte kan vänta. 

– Allt fler andra europeiska länder förbjuder minkhållning, nu är det dags för Sverige. Det är nu upp till regeringen att lägga fram ett förslag som sätter stopp för minkar i bur! säger Åsa Hagelstedt, generalsekeretare.

– Dagens minkhållning lever inte upp till Djurskyddslagens krav, säger Åsa Hagelstedt 

Minken är av naturen intelligenta små ensamlevande rovdjur som jagar, rör sig över stora ytor och alltid väljer att leva nära vattendrag. I fångenskap tvingas de istället att leva tätt inpå andra minkar i små och kala burar utan möjlighet att jaga, röra sig eller simma. När djur inte får utlopp för de beteenden de är skapta för blir de frustrerade och utvecklar beteendestörningar.

Djurskyddet Sverige startar idag en namninsamling med följande krav:

Vi protesterar mot att minkhållningen tillåts fortsätta trots att den bryter mot djurskyddslagen!

Visa ditt stöd för minkarna du med – skriv på vår namninsamling för ett förbud mot dagens minkhållning!

Djurskyddet Sverige är med nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt