2011-03-11 07:00Pressmeddelande

Djurskyddet Sverige avslöjar: Myndigheterna saknar koll på rennäringen!

null

Ansvariga myndigheter har ingen eller mycket liten koll på hur renarna i Sverige mår.
- Vi länsstyrelser måste skärpa till oss, säger Olle Rydell, länsveterinär i Dalarna.

WSPA Sverige avslöjade i slutet av förra året att svenska renar behandlas i strid med djurskyddslagen, bland annat sker slakt genom nackstick. Detta har inte lett till någon ökad aktivitet hos ansvariga myndigheter, visar Djurskyddet Sveriges granskning, som presenteras i Tidningen Djurskyddet, med utgivningsdatum 15 mars.

De länsstyrelser som har rennäringen på sitt bord, det vill säga Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Dalarna, har i stort sett ingen koll på hur Sveriges omkring 250 000 renar har det.

 -  Det har hittills inte blivit några inspektioner sedan vi tog över ansvaret från kommunerna, säger Peter Johansson, länsstyrelsen i Norrbotten, som ändå känner till att det förekommit nackstick sedan det förbjöds.

Inte heller länsstyrelserna i Västerbotten eller Dalarna har gjort några kontroller av rennäringen sedan den tog över ansvaret.

 - Vi har inte hunnit, Säger Monica Beije, djurskyddsinspektör i Västerbotten.

 -  Vi länsstyrelser måste skärpa oss och prioritera kontroller av rennäringen. Nu vet vi inte riktigt hur det står till, säger Olle Rydell, länsveterinär i Dalarna.

Rydell är kritisk till att renen är undantagen från djurskyddsförordningen när det gäller kastrering utan bedövning. Det innebär att 6 000 renar per år kan kastreras med tång, utan att ha fått någon form av lokalbedövning innan.

Även på länsstyrelsen i Jämtland känner Åsa Regnander-Dahl, biträdande länsveterinär, till att det förekommit avlivning med nackstick efter att det blivit förbjudet.

Djurskyddet Sverige är mycket kritiskt till den bristande djurskyddskontrollen av rennäringen.

 - Vi kan inte acceptera att renar lider, lika lite som vi accepterar att grisar och kor gör det, säger Sven Stenson, förbundsordförande Djurskyddet Sverige.

För mer information kontakta:

Birgitta Wiberg, vik redaktör, tfn: 08-688 28 32                              

Åsa Hagelstedt, generalsekreterare, tfn: 08-688 28 37

 

 

 


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt