2009-11-03 17:01Pressmeddelande

Djurskyddet Sverige deltar som expert i djurskyddsutredningen

null

Regeringen har utsett landshövding Eva Eriksson att utreda djurskyddslagen. Djurskyddet Sverige har inbjudits som experter till utredningen och representeras av förbundsstyrelseledamoten Johan Beck-Friis.

Johan är utbildad veterinär och arbetar till vardags på Sveriges Veterinärförbund. Han har lång erfarenhet av djurskyddsarbete.

- Frågan om vilken typ av naturligt beteende hos djur som ska bevakas i den nya djurskyddslagen tycker jag är central i hela utredningen, säger Johan Beck-Friis. Dagens regler om rätt till naturligt beteende för djur får inte urholkas, understryker han.

En annan viktig fråga som måste lösas är hur övergivna, borttappade och förvildade djur ska kunna skyddas av djurskyddslagens bestämmelser."säger Johan. Idag finns över 100.000 hemlösa katter i Sverige. Lika många namnunderskrifter lämnade Djurskyddet Sverige över till jordbruksministern våren 2008 men ännu har inget hänt för att höja kattens status.

 

 

Bilden visar Johan i mitten tillsammans med övriga styrelseledamöter från Djurskyddet Sverige vid överlämningen av namnlistor. Pressbild på Johan hittar du här.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt