2011-05-05 15:59Pressmeddelande

Djurskyddet Sverige: Domen mot Sigtuna kommun ger felaktiga signaler!

null

I dag kom uppgifter att Sigtuna kommun förlorat i förvaltningsdomstolen mot företaget Servera. Sigtuna kommun ställde tydliga djurskyddskrav i sin upphandling, någon som Servera ansåg vara fel och anmälde.

Domstolen menar att dom ställda djurskyddskraven är mer långtgående än EU:s regler. Det bedöms vara svårt att kontrollera att kraven verkligen efterlevs och därmed anser domstolen att lagen om offentlig upphandling inte följs.

Det är fruktansvärt att kommunerna inte ska kunna styra över vad som köps in! säger Terese Holmberg, ledamot i Djurskyddets förbundsstyrelse och själv kommunalråd.

Djurskyddet har vid flera tillfällen försökt påverka upphandlare inom offentlig verksamhet att välja kött och mejeriprodukter från djur som lever under ett gott djurskydd.

Att en kommun tar tag i frågan och gör något positivt för sina invånare och då främst barnen när det gäller kosten, och i förlängningen den djurhållning som finns, måste uppmuntras och inte stoppas som i detta fall. En dom som denna skickar helt fel signaler och lär inte göra att fler kommuner ställer tuffa djurskyddskrav i framtida upphandlingar, säger Terese Holmberg.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt