2014-05-11 12:30Pressmeddelande

Djurskyddet Sverige får sin första kvinnliga förbundsordförande

null

Juristen och djurhjälten Catharina Lundberg valdes i helgen till ny förbundsordförande i Djurskyddet Sverige.

– Det känns jättebra, och jag hoppas innerligt att jag kan leva upp till de förväntningar som ställs på mig, säger hon.

Catharina Lundberg har varit ordförande för Djurskyddet Malmö de senaste sju åren. Hon har ett långtgående personligt engagemang för djuren och fått utnämningen Djurens Hjälte 2014. Catharina Lundberg har en bakgrund som jurist på LRF, har läst ekonomi på Alnarp och är godkänd rehabiliterare för fåglar och vilt. Hemma har hon hund, katter, flera får och en koloni med skånska råkor – en fågel som hon brinner för att uppmärksamma. Alla djur – inte bara sällskapsdjur – är viktiga, påpekar hon.

– I första hand kommer jag att verka för att förändra attityderna hos myndigheter och allmänhet och föra fram att djur är kännande varelser med olika behov. På så vis kan vi gynna alla djur, från lantbrukets djur till sällskapsdjuren.

Hon kommer att arbeta för att Djurskyddet ska synas ännu mer utåt – i media, i debatter – och att lokalföreningarna ska känna sig stöttade av riksorganisationen, både ekonomiskt och på andra sätt, så att de kan fortsätta sina verksamheter.

Catharina Lundberg är den första förbundsstämmovalda kvinnliga ordförande i Djurskyddet Sveriges sedan organisationen grundades år 1893.

– Det är väldigt positivt och verkligen på tiden, säger hon.

Till övriga styrelseledamöter valdes Terese Askerstedt, Sven Stenson, Katarina Lingehag-Ekholm, Linda Maria Vonstad, Ingrid Redbo, Lars Audell, Göran Gustafsson och Carl Dickfeldt. Till ersättare valdes Owe Sandström, Veronica Ekström och Annelie Daging.


Djurskyddet Sverige är med cirka 12 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer.Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt