2011-06-16 15:46Pressmeddelande

Djurskyddet Sverige kräver: Avgå Carlgren!

EU-kommissionen ger den svenska regeringen två månader för att ändra den svenska vargpolitiken – annars kan Sverige dras inför domstol.

Nu är det hög tid att miljöminister Andreas Carlgren avgår, säger Sven-Erik Alhem, rovdjursansvarig i Djurskyddet Sverige.

Djurskyddet Sverige anmälde tillsammans med Svenska Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden regeringens vargpolitik till EU-kommissionen. Bland annat med anledning av att Sverige genomfört två licensjakter på varg men att nästan inget gjorts för att förstärkning av den genetiska stammen ska ske.

EU-kommissionen är inte heller nöjd med den upprepade svenska licensjakten på varg, att regeringen satt ett tak på hur många vargar som ska få finnas i Sverige och att det saknas effektiva åtgärder för att ta itu med problemet med inavel.

Kommissionen betonar ett den svenska vargstammen är liten och att den är särskilt utsatt med tanke på det geografiska läget och den kraftiga inaveln.

Den svenska regeringen får nu två månader på sig att ändra den svenska vargpolitiken, annars kan Sverige dras inför domstol.

Glädjande och väntat. Också Sverige måste följa EU:s art- och habitatdirektiv, säger Sven Stenson, förbundsordförande, Djurskyddet Sverige.

Djurskyddet Sverige har inte längre något förtroende för miljöminister Andreas Carlgren (C), som är ytterst ansvarig för rovdjurspolitiken.

Nu är det hög tid att han tar konsekvensen av den misslyckade rovdjurspolitiken och avgår, säger Sven-Erik Alhem, rovdjursansvarig, Djurskyddet Sverige.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt