2010-12-06 13:34Pressmeddelande

Djurskyddet Sverige: Oaceptabel hantering av renarna!

null

Den internationella djurskyddsorganisationen WSPA har granskat djurhållningen hos renägare i Sverige och Finland.
Undersökningen avslöjar att renarna utsätts för stor stress under alla delar av hanteringen; under hopsamlingen, under transporterna och i slakterierna.

Djurskyddet Sverige är en av WSPA:s svenska medlemsorganisationer.

- Den hantering av renarna som WSPA:s granskning visar är helt oacceptabel och vi kräver nu att Jordbruksverket gör en snabb översyn av rennäringen från djurskyddssynpunkt!, säger Sven Stenson förbundsordförande i Djurskyddet Sverige.

WSPA har tagit fram en film som visar renarnas verklighet. Filmen visar hur stressade och rädda djuren blir av den hårdhänta hanteringen som de utsätts för. WSPA har dokumenterat två slaktmetoder, en där man sticker en kniv i nacken på en ren och en annan där man använder kulvapen på stressade renar som kämpar för att komma undan.

Dessa metoder är inte förenliga med svensk djurskyddslag och vi kan inte acceptera att renar lider lika lite som vi accepterar att grisar och kor gör det, säger Sven Stenson. 

WSPA kräver nu att Nordiska ministerrådet ska ta Växjödeklarationen på allvar och att medlemmarna i ministerrådet ska genomföra och stärka de lagar som var tänkta att skydda renarna. Det handlar om den svenska djurskyddslagen (1988) och den finska djurskyddslagen (1996).

 – Djurskyddet Sverige stödjer WSPA:s krav på ministerrådet och kommer att följa upp detta krav mot våra svenska politiker, säger Sven Stenson.

WSPA:s granskning kan ses här


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt