2014-04-24 11:11Pressmeddelande

Djurskyddet Sverige rekommenderar föreningen Naturbeteskötts produkter

null

I veckan skrev de två ideella organisationerna Djurskyddet Sverige och Naturbeteskött ett samarbetsavtal. Detta efter att Djurskyddet Sveriges styrelse beslutat att som första produkt någonsin stödja kött från Naturbeteskött och att föreningen får använda Djurskyddets logga i sin försäljning.

- Det är mycket glädjande att Djurskyddet Sverige kan stödja en djurhållning som så tydligt främjar djurens välbefinnande som naturbeteskött gör. Genom vår märkning kan konsumenten skilja det kontrollerade och djurvänligt framtagna naturbetesköttet från andra okontrollerade produkter som använder liknande namn, säger Johan Beck-Friis, ledamot i Djurskyddet Sveriges styrelse.

Föreningen Naturbeteskött finns över hela landet och djuren går på bete längre tid än den svenska lagen kräver. Produktionen genomsyras av hänsyn till både djurskydd och klimat.

- Certifierat Naturbeteskött är en produkt som gör på gott på många olika sätt. Det främjar biologisk mångfald, produceras på mark som inte passar till annan livsmedelsproduktion och med djurens bästa i fokus. Lantbrukarna som arbetar med den här typen av köttuppfödning gör en stor insats för djur och natur och vi är därför mycket glada och hedrade över att ha fått det här erkännandet från djurskyddet Sverige, säger Anna Jamieson, verksamhetsledare i föreningen.


Djurskyddet Sverige är med cirka 12 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt