2010-09-10 10:46Pressmeddelande

Djurskyddet Sverige startar insamling till djuren i Pakistan

null

Översvämningarna i Pakistan har drabbat både människor och djur mycket hårt. Jordbruket är Pakistans viktigaste försörjningskälla och där fyller djuren en mycket viktig roll. Människor drabbas därför dubbelt när även djur svälter, blir sjuka och dör. Hjälpen har hittills koncentrerats till att rädda människoliv men Djurskyddet Sverige startar nu en insamling för att hjälpa djuren i Pakistan.

 -          Omkring 200 000 tusentals kor, bufflar får och getter har redan bekräftats döda eller saknade och förlusterna kommer att bli större. Många djur har dött till följd av att deras ägare tvingats lämna kvar dem under räddningsaktioner. Bufflar och kor får till exempel inte plats i båtarna. Även om bufflarna kan simma klarar de sig inte utan rent vatten, säger Johan Beck-Friis, ledamot av Djurskyddets förbundsstyrelse.

Behovet är enormt. Omkring 1 miljon överlevande djur nu är i stort behov av foder och medicin. Detta försvåras av att stora mängder djurfoder har förstörts och gått förlorat i översvämningarna.

 -          Det är viktigt att skaffa nya djur till människor som drabbats så att de kan börja bygga upp sina liv igen. Hedarna och nomaderna är till exempel mycket utsatta nu då de endast lever med och av sina djur. Samma sak gäller för de fattiga kvinnorna med försörjningsbörda för vilka djuren är deras enda egendom och sätt att försörja sig på. Några få getter och fjäderfän kan innebära en livsavgörande skillnad för dessa människor, säger Johan Beck-Friis.

Mottagare i Pakistan är den ideella organisationen SAVES (Society of Animal, Veterinary and Environmental Scientists) som samarbetar med tyska League for pastoral peoples. SAVES har tidigare bland annat levererat får till fattiga ensamma kvinnor och hjälpt herdar i Balochistan.

För mer information: kontakta Johan Beck-Friis, förbundsstyrelseledamot tel. 070-717 73 25 eller Åsa Hagelstedt, generalsekreterare tel. 0707-55 88 05 

Om du vill bidra till foder och mediciner åt djuren - sätt in pengar på Djurskyddet Sveriges 90-konto: Plusgiro 90 01 06-6. För att pengarna ska komma rätt måste du också skriva "Djuren i Pakistan" som meddelande vid inbetalningen.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt