2009-11-27 14:56Pressmeddelande

Djurskyddet Sverige startar namninsamling: ”Fler djurskyddshandläggare!"

null

Att det finns flera svenska grisuppfödare som uppenbarligen inte följer djurskyddslagen är helt oacceptabelt! Bilderna på döda och sjuka grisar är vedervärdiga och att grisarna inte har tillgång till halm eller liknande att böka i tyder på en uppenbar ovilja att följa grundläggande regler för djurhållningen. Det inträffade medför att förtroendet för såväl de svenska grisuppfödarna som för kontrollmyndigheterna minskar. Uppfödarna har självklart huvudansvaret när det gäller att följa lagstiftningen men det krävs också en effektiv statlig kontroll.

Djurskyddet Sverige har vid ett flertal tillfällen det senaste året krävt ökade resurser till länsstyrelsernas djurskyddsarbete. Det som nu har hänt är ytterligare ett tecken på att inspektörerna är för få. Vi kräver därför att finansministern ser till att regeringen tar sitt ansvar genom att ge länsstyrelserna extra medel!

Var med och påverka genom att skriva på Djurskyddet Sveriges namninsamling här. Namninsamlingen pågår till och med 15 december 2009 och kommer att överlämnas till finansminister Anders Borg i början av januari.

Kontaktperson:

Generalsekreterare Åsa Hagelstedt: 0707-55 88 05


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt