2013-05-16 09:15Pressmeddelande

Djurskyddet Sverige uppvaktar idag Justitiedepartementet: "Höj straffen för djurplågeri och inför djurskyddspoliser i hela landet!"

null

Idag träffar representanter för Djurskyddet Sverige Justitiedepartementet med krav på att brott mot djur ska tas på större allvar.

Brott mot djur bör prioriteras högre, både för djurens och för människornas skull, då forskning visar att personer som utsätter djur för våld ofta går vidare och blir våldsamma mot människor, säger Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt.

Djurskyddet kräver att riksdagen ändrar lagen så att grovt djurplågeri införs. Idag finns endast brottet djurplågeri med ett maxstraff på två år.

 – Grovt djurplågeri med fängelse på max 4 år som påföljd skulle innebära att polis och åklagare skulle kunna prioritera dessa brott. Det skulle också ge möjlighet att anhålla misstänkta, säger Djurskyddet Sveriges förbundsordförande Sven Stenson. 

Vid uppvaktningen av Justitiedepartementet kommer även kravet på djurskyddspoliser i hela landet att lyftas.

Vi ser att djurskyddspoliserna gör stor skillnad i Stockholm och andra län där det införts. Därför bör det införas i hela landet. När en medborgare kontaktar polisen angående brott mot djur ska det inte vara ett lotteri om polisen som tar emot ärendet är djurvän eller inte, säger Åsa Hagelstedt.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt