2012-10-17 14:14Pressmeddelande

Djurskyddet Sverige välkomnar granskning av djurparker

null

Djurskyddet Sverige ser mycket allvarligt på de missförhållanden som skett på Ölands djurpark och Parken Zoo i Eskilstuna och välkomnar en granskning av samtliga djurparker.

Djurskyddet Sverige är positiva till djurparker i allmänhet så länge Jordbruksverkets regler följs och ser parkerna som en viktig del i bevarandet av utrotningshotade arter. Vi anser också att parkerna är en viktig del i utbildningen av människor kring hur man ser på och behandlar djur.

– Vi ser mycket allvarligt på de påstådda missförhållandena. En stor del av parkernas legitimitet bygger på bevarandeprojekt och att utbilda människor om djur. När missförhållande sker på så öppna och mediala platser blir skadan för djuren mycket större än om det skulle ske inom lantbruket, även om lidandet för det enskilda djuret är precis lika stort. Det är så mycket lättare för en djurparksbesökare att behandla sitt eget djur på samma sätt som man precis sett någon annan göra, säger Terese Askerstedt, vice ordförande i Djurskyddet Sverige.

Djurparker är ett populärt utflyktsmål för barnfamiljer och många barn lär sig hur man ser på djur i allmänhet genom djurparkernas försorg.

– Djurparkerna har ett stort ansvar när det gäller hur vi ser på djur idag. Vi är mycket oroade över vilka signaler detta sänder ut med tanke på det stora intresse för djur som finns hos barn och ungdomar. Djurskyddet Sverige välkomnar därför en ökad granskning av djurparkerna, säger Terese Askerstedt.

För mer information kontakta:
Terese Askerstedt, vice ordförande Djurskyddet Sverige
070-773 64 48
terese.askerstedt@djurskyddet.se

Sven Stenson, ordförande Djurskyddet Sverige
070-834 91 27
sven.stenson@djurskyddet.se


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt