2010-05-23 13:44Pressmeddelande

Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse efter stämmans val

null

Sven Stenson omvaldes som Djurskyddet Sveriges styrelseordförande vid förbundets riksstämma som hölls i Södertälje under helgen.

Tre nya ersättare invaldes i styrelsen. Katarina Lingehag-Ekholm från Trelleborg som till vardags arbetar hon som intendent på Malmös museer. Hon sitter i KRAV:s regelkommitté och är ordförande i föreningen Djurvänliga konsumenter. Det är tack vare Katarina och hennes vänner som TV 4:s Kalla Fakta gjorde inslag om mulesing. Ett reportage som fick gensvar världen över. Andra angelägna djurskyddsfrågor som Katarina är engagerad i är intensivuppfödning av grisar, plågsamma djurtransporter och slakt utan bedövning.

Anton Dahlen, studerar biomedicin på Uppsala universitet, har varit aktiv i Djurskyddet Kronoberg de senaste fyra åren, där han bland annat är ansvarig för hemsidan. Han anser att ett etiskt genomtänkt bemötande mot djur är av vikt i alla situationer.

- En människa kan ta sig an ett djur av många olika anledningar. Oavsett anledning har människan ett ansvar för det andra djurets välbefinnande, säger han.

Stefan Pettersson från Västerås volontärjobbar på ett katthem och sitter i styrelsen för Djurskyddet i Västerås.

- Jag är särskilt intresserad av vilda djur och vill i framtiden ägna mig åt viltrehabilitering. Jag hoppas en dag kunna starta en egen rehabiliteringsanläggning i Västmanland, säger han.
Stefan är också aktiv inom Svenska Blå Stjärnan då han också är intresserad av lantbrukets djur.

Ledamötena Annika Schenk-Sundström och Gunnela Ståhle avtackades. Förbundsstyrelsen för 2010 består av i övrigt av Gabrielle Rosendahl, Terese Holmberg, Ingrid Redbo, Johan Beck-Friis, Ulrike Segerström, Sven-Erik Alhem, Håkan Bredin och Eva Norberg.

 

För mer information kontakta:

Åsa Hagelstedt, generalsekreterare, 0707-55 88 05


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt