2015-06-17 15:15Pressmeddelande

Djurskyddet Sverige:Ta brott mot djur på allvar, inför grovt brott mot djurskyddslagen!

null

Inför brottet grovt brott mot djurskyddslagen. I TV4s Kalla Fakta granskning av köttbranschen framkom att 77 av 144 anmälningar om djurskyddsbrott lades ned. Djurskyddet Sverige kräver att en högre straffskala införs för brott mot djur. På det sättet kommer brotten kunna prioriteras av rättsväsendet.

TV4s Kalla Fakta har granskat delar av den svenska köttproduktionen. I programmet som sänds ikväll avslöjas flera fall av djurplågeri, bland annat att dräktiga kor förts till slakt.

-Att transportera en dräktig ko till slakt är mycket stressande för kon och medför onödigt lidande både för kon och kalven och är därför förbjudet enligt djurskyddslagen. Att djurägare slarvar med att kontrollera detta innan transport till slakt är helt oacceptabelt, säger Linda Maria Vonstad, förbundsordförande.

Kalla Faktas granskning visar att 77 av 144 anmälningar lades ner och endast två gick hela vägen till en dom. Tyvärr är det ingen nyhet att brott mot djurskyddslagen inte tas på allvar.

-Brott mot djurskyddslagen anses straffrättsligt vara ett för lindrigt brott. De prioriteras därför ned jämfört med brott som ger hårdare straff. Vi måste därför införa grovt brott mot djurskyddslagen med en tydlig signal till rättsväsendet att ta brott mot djur på allvar. Det ska inte vara lönsamt för djurhållare och transportörer att slarva med djurskyddet, säger Linda Maria Vonstad.

I förslaget till ny djurskyddslag, SOU 2011:75, föreslog utredaren införandet av grovt brott mot djurskyddslagen där straffskalan är upp till 4 års fängelse (idag är maxstraffet för brott mot djurskyddslagen 2 års fängelse).

-Förslaget finns redan, det är bara för Regeringen att lägga fram det till Riksdagen. Kalla Faktas granskning visar att det är bråttom! säger Linda Maria Vonstad

Djurskyddet Sverige är med cirka 12 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer.Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt