2018-07-10 09:36Pressmeddelande

Djurskyddet Varberg anmälda för varumärkesintrång

null

Djurskyddet Varberg tillhör sedan ca ett år inte längre riksförbundet Djurskyddet Sverige. Föreningen har ändå valt att behålla namnet Djurskyddet och förbundets logga med en smärre ändring. Då logotypen är varumärkesskyddad och föreningen trots upprepade kontakter vägrat att ändra namn och logotype har nu förbundet valt att lämna in en stämningsansökan om varumärkesintrång till patent- och marknadsdomstolen.

Djurskyddet Varberg har uteslutits ur riksförbundet Djurskyddet Sverige då föreningen velat lämna förbundet men vägrat uppfylla de demokratiska kriterier som krävs för ett utträde, nämligen en inskickat årsmötesprotokoll med beslut om utträde samt ändring av namn, logotype och stadgar. Förbundsstyrelsen valde därför att utesluta föreningen.

-Djurskyddet Sverige vill inte sammanblandas med den lokala föreningen Djurskyddet Varberg då föreningen inte uppfyller våra demokratiregler. Vi menar därför att det skadar förbundets namn att föreningen fortsätter använda namn och logotype trots att man inte längre är en del av oss, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare.

Det finns idag en ny lokalförening inom Djurskyddet Sverige i Varberg. Den föreningen heter Djurskyddet Varbergs djurhjälp. Även för den föreningen är sammanblandning av namn och logotype ett problem.

Namnet "Djurskyddet" är inte möjligt att varumärkesskydda så där har förbundet bara kunnat uppmana föreningen att byta namn (vilket andra lokala föreningar som lämnat förbundet gjort). Logotypen är däremot varumärkesskyddad och förbundet har därför valt att lämna in en stämningsansökan om varumärkesintrång. Ärendet ska nu avgöras av Patent- och marknadsdomstolen.

Djurskyddet Sverige är med nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt