2013-04-21 08:52Pressmeddelande

Djurskyddets hedersomnämndande till Lövsta Kött

null

Lövsta Kött från Uppsala är det första slakteriet I Sverige som tar emot vaccinerade grisar. För detta tilldelades slakteriet under lördagskvällen Djurskyddet Sveriges hedersomnämnande som årligen går till en kommersiell aktör.

Smågrisar kastreras fortfarande utan bedövning i Sverige. Ett smärtsamt ingrepp som innebär ett helt onödigt lidande eftersom det finns alternativ, varav ett är vaccin som hindrar könsmognad och är det mest djurskyddsvänliga. Men slakteribranschen har vägrat ta emot vaccinerade grisar och därmed hindrat utvecklingen. Att Lövsta Kött vågade bryta detta och ta emot vaccinerade grisar uppmärksammades under en nationell samling som Djurskyddet Sverige hållit i Farsta i helgen.

Vi kräver en förändrad lagstiftning där obedövad kastrering av smågrisar förbjuds. Men lagstiftning tar tid och där kan enskilda slakterier och djuruppfödare gå före och göra stor skillnad. Lövsta Kött har börjat ta emot vaccinerade grisar från Christer Hylander i Enköping som blev första bonden i Sverige att sluta skära i grisarna. Nu har nästa bonde slutat och fler är på väg. Detta vill vi uppmärksamma genom vårt hedersomnämnande, säger Djurskyddets generalsekreterare Åsa Hagelstedt.

Vice VD för Lövsta Kött, Maria Lundesjö Ahnström, tog emot utmärkelsen.
Vi har inte fått några negativa reaktioner från konsumenterna, vilket slakteribranschen varnat för. Jag tror att konsumenterna ser positivt på att grisarnas välfärd förbättras och jag är väldigt glad och stolt att Lövsta Kött vågat gå före och visa att djurskydd inte är ett hinder för god lönsamhet.

Motiveringen till hedersomnämnandet lyder:
Lövsta kött vågade gå emot hela den övriga slakteribranschen i Sverige och ta emot grisar som vaccinerats mot galtlukt istället för att ha kastrerats med kniv. Lövsta Kött går dessutom ut med att de söker djurvänligare uppfödningsformer för att stärka sitt varumärke, vilket bara det förtjänar ett hedersomnämnande.Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt