2015-02-06 14:38Pressmeddelande

Djurskyddsintresset exkluderat i regeringens nya vargkommitté

null

Djurskyddsintresset måste vara representerat i den nya vargkommitté som regeringen planerar att upprätta. Det kräver Djurskyddet Sverige idag tillsammans med Djurens Rätt i en skrivelse till miljöminister Åsa Romson, Klimat- och miljöminister och Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister.


Igår meddelade de båda ministrarna att man tillsätter en så kallad vargkommitté. Denna kommer att fungera som en referensgrupp till regeringen i arbetet att få fram en hållbar vargpolitik. Kommittén kommer bland annat att bestå av företrädare för lantbruk, jakt och naturvård, men det saknas helt representanter för djurskyddsintresset. 

De båda organisationerna skriver att med den sammansättning som viltvårdsdelegationerna nu har så finns tunga intressen som tydligt står i motsättning till djurskyddsorganisationernas syn på vilda djur. Det handlar bland annat om jaktmetoder och skadeskjutningar.
-I dagsläget finns det till exempel ingen som lyfter frågor om vilka individer i flocken som skjuts. Det kan mycket väl bli så att man skjuter bort ledarhannen, eller en halv flock som sedan får svårt att klara sig. När man jagar älg till exempel finns det noggranna regler för vilka individer som får skjutas, säger Sven Stenson, ansvarig för jaktfrågor i Djurskyddet Sveriges styrelse. 

Skadeskjutningar är en viktig djurskyddsaspekt på jakt och bör alltid lyftas fram.
- En skadeskjuten älg går och lägger sig men när det gäller varg så springer den så länge den kan, vilket leder till stort djurlidande, säger Sven Stenson. 

Djurskyddsorganisationernas kompetens behövs också när känsliga djurskyddsfrågor som konflikten mellan varg och tamdjur ska lösas menar man. I brevet poängterar Djurskyddet Sverige och Djurens Rätt att det individuella djurets hälsa och välfärd på sikt kan påverka en art på populationsnivå.

Djurskyddet Sverige är med cirka 12 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer.Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt