2013-04-21 08:54Pressmeddelande

Djurskyddspris till Sveriges djurskyddsinspektörer

null

En yrkesgrupp som tillsammans räddat många djur från lidande hyllades under lördagskvällen på Djurskyddet Sveriges nationella samling i Farsta. Då delades årets djurskyddspris ut. Priset, på 10 000 kronor, gavs till DIRF, Djurskyddsinspektörernas Riksförening.

”Det är ett svårt och otacksamt arbete som leder till kritik och ibland även hot” står det i motiveringen till Djurskyddspriset. Som med all myndighetsutövning är djurskyddsinspektörerna en yrkesgrupp som lätt kritiseras och sällan hyllas. Men deras arbete är en förutsättning för att djurskyddslagstiftningen ska bli mer än en pappersprodukt.

Den enskilde djurägaren blir sällan glad när dennes djurhållning kritiseras och vi vet att djurskyddsinspektörerna får ta emot inte bara kritik utan även hot. Samtidigt är det andra som kritiserar myndigheterna för att för lite görs och att djurägare man anser missköter sina djur inte får djurförbud. Det är en utsatt yrkesgrupp som måste bli fler. Vi anser att Sveriges djurskyddsinspektörer som grupp förtjänar att hyllas och lyftas fram och får därför detta pris, säger Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt.

Det är särskilt två satsningar som Djurskyddets förbundsstyrelse uppmärksammat det senaste året. Dels det arbete som djurskyddsinspektörerna på Sveriges länsstyrelser genomfört med att kontrollera djurtransporter, en medveten satsning för att få ett stopp på oseriösa transportörer. Dels arbetet med att minska extremaveln av hundar i Sverige där flera uppfödare fått avelsförbud.

DIRFs ordförande Eva Eriksmarck tog emot priset.
Detta ger oss extra energi och kraft för att fortsätta det viktiga arbetet för att säkerställa ett gott djurskydd, sa hon vid prisutdelningen.

Motiveringen till djurskyddspriset lyder:
Årets djurskyddspris 2013 går till Sveriges djurskyddsinspektörer och delas ut till föreningen DIRF, Djurskyddsinspektörernas Riksförening.

Djurskyddsinspektörerna har en mycket viktig uppgift i att kontrollera efterlevnaden av djurskyddslagstiftningen och att bevaka att djur inte far illa. Det är ett svårt och otacksamt arbete som leder till kritik och ibland även hot, både från dem som anser att för lite görs och dem som anser att för mycket görs.

Vi vill uppmärksamma denna yrkesgrupp som tillsammans räddat många djur från lidande. Särskilt vill vi lyfta fram den satsning som gjorts på kontroller av djurtransporter och insatserna mot extremavel på hundar. Inspektörerna är idag både kunniga och professionella i sin yrkesutövning.

Sveriges djurskyddsinspektörer utför ett mycket viktigt arbete med en tung arbetsbörda. Detta vill vi belöna och hylla genom att tilldela DIRF vårt djurskyddspris.Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt