2009-09-04 15:19Pressmeddelande

Djurtransportfrågan nedprioriteras av svenska regeringen

Långa och oacceptabla djurtransporter upprör med all rätt många människor. Svenska regeringen har sagt att djurskyddsfrågorna ska ha hög prioritet under det svenska ordförandeskapet. Trots detta säger jordbruksministern Eskil Erlandsson att det är tveksamt om frågan kommer upp under det svenska ordförandeskapet. Han har meddelat att han kanske ska ta upp frågan kring transporter av levande djur på nästa ministerrådsmöte.

- Regeringen sviker djuren och svenska folket, säger Gunnela Ståhle, vice förbundsordförande i Djurskyddet Sverige.

Djurskyddet Sverige samlade in 25000 namnunderskrifter, som kräver kortare djurtransporter och bättre förhållanden under transporten. Det finns få frågor som har så hög prioritet från djurskyddssynpunkt och som engagerar så många.

- Det räcker inte med att Jordbruksdepartementet anordnar en djurskyddskonferens i oktober. Det Europeiska djurskyddet, Eurogroup for Animals har gett ett antal förslag till hur Sverige ska kunna driva djurtransportfrågorna framåt, men ingenting händer. Vi inom djurskyddet väntar på att jordbruksministern tar initiativet i denna viktiga fråga! säger Gunnela Ståhle

 

Kontaktpersoner:

Gunnela Ståhle, vice ordförande Djurskyddet Sverige, tel 070-561 3621

Åsa Hagelstedt , generalsekreterare Djurskyddet Sverige, tel. 0707-55 88 05


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt