2012-02-13 16:28Pressmeddelande

Eskil Erlandsson kan inte lämna över ansvaret för kött från obedövade djur till konsumenterna!

null

Idag rapporterar Svt:s Rapport om att kött från djur som slaktats utan föregående bedövning säljs och serveras i Sverige, trots att svensk lag förbjuder slakt utan bedövning. Konsumenterna har ingen möjlighet att välja bort denna typ av kött eftersom märkning saknas.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson säger till Svt att ”för att få en märkning måste vi komma överens mellan 27 länder i EU, och där är vi inte ännu”.

- Det är ett häpnadsväckande passivt uttalande av ministern, säger Sven Stenson, förbundsordförande för Djurskyddet Sverige.

I början av februari överlämnade organisationen drygt 11.000 namnunderskrifter till ministern med krav på märkning av kött slaktat utan bedövning. En uppfattning som har stöd inom EU. Spanien har lyft kravet på ministerrådet, i EU-parlamentet vill en majoritet av ledamöterna införa märkningen och i EUs nya djurskyddsstrategi från den 19 januari i år står det tydligt att märkning av obedövat kött ska utredas till senast 2013.

- Vi förväntar oss att Sverige och Eskil Erlandsson omgående aktivt driver frågan inom EU för att snarast få till stånd en märkning och påtalar att det finns ett starkt tryck från svenska konsumenter, säger Sven Stenson.

Ministern säger vidare till Svt att ”väljer man svenskt kött kan man vara säker!”. Det är förvisso sant, men när det gäller den offentliga upphandlingen av kött är det inte tillåtet att välja svenskt och inte ens kravet på bedövning har godkänts. Det innebär i praktiken att svenska skattepengar stödjer detta djurplågeri.

- Politikerna kan inte lämna över hela ansvaret till konsumenterna. Vi kräver att regeringen tar ansvar för att en märkning införs samt att kommuner och landsting ges möjlighet att välja bort kött från obedövade djur. Eller menar Eskil Erlandsson att vi ska behöva acceptera kött från obedövade djur på äldreboenden och i skolor? avslutar Sven Stenson


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt