2012-05-13 17:12Pressmeddelande

Eskilstunabon Gabriella Zsido invald i Djurskyddet Sveriges styrelse

null

Gabriella Zsido 50, har i många år varit engagerad i den lokala föreningen Djurskyddet Eskilstuna. Där har hon bland annat arbetat med föreningens djurhem som hjälper ett stort antal katter till nya hem varje år.

– Jag vill arbeta för att lagförslaget om obligatorisk märkning och registrering av katter går igenom och att kattens status höjs, säger Gabriella Zsido som är stolt över uppdraget.

Gabriella Zsido ska nu vara delaktig i att leda riksorganisationens arbete. Övriga nya ledamöter som valdes in under helgens stämma var tidigare djurskyddschef på Jordbruksverket Björn Dahlén, Owe Sandström, Linda Maria Vonstad, Anneli Daging och Mats Lindahl.

Under stämman beslutades att Djurskyddet Sverige ska arbeta för en kastreringsmärkning för katter. Katter som kastrerats ska tatueras med en k-märkning i örat för att undvika att djurhemmen gör onödiga ingrepp.

Dessutom beslutade stämman, som samlade ett fyrtiotal ombud från de lokala föreningarna runt om i landet, att förbundet ska utreda jaktlagstiftningen och fortsätta arbeta mot lo- och vargjakt.

– Vi har ett starkt stöd bland föreningarna att arbeta med dessa frågor sa omvalde förbundsordföranden Sven Stenson.

Organisationen ska också fortsätta arbetet med att öka barns empati genom skolmaterialet REDE. Dessutom beslutade stämman om att hönsen ska ut ur burarna, kastrering av smågrisar upphöra och att en brottsofferjour för djur ska skapas. De böter som utdöms då brott mot djur har begåtts ska tillfalla djuren.

Under stämman delades årets Djurskyddspris ut till journalisten Helena Berg på SVT:s Rapportredaktion för att hon lyft djurskyddsfrågorna på agendan och påverkat makthavare i annars bortglömda djurskyddsfrågor. Namir Zetali på slakteriföretaget Oibbla Halal fick förbundets Hedersomnämnande för att han visat att det går att förena djurskydd med religiösa önskemål.

– Vi känner mycket optimism. Vi har stämmans fulla förtroende och en taggad styrelse som nu ska ta tag i alla dessa viktiga djurskyddsfrågor, säger Sven Stenson.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt