2012-01-19 12:13Pressmeddelande

EU öppnar för märkning av kött slaktat utan bedövning - Nu måste Sverige och Eskil Erlandssson se till att det blir verklighet!

null

Idag presenterar EU-kommissionen sin djurskyddsstrategi för 2012-2015. Strategin innehåller få konkreta förslag och flera stora djurskyddsproblem, såsom djurtransporter och djurförsök för kosmetika nämns inte ens. Dock ges en öppning för att tydligare märkning av kött, och särskilt nämns frågan om bedövning innan slakt.

I Sverige är det förbjudet att slakta djur utan föregående bedövning. Inom EU är det tillåtet av religiösa skäl, men undersökningar visar att slaktmetoden används mycket mer utbrett och att det är ekonomiska snarare än religiösa skäl som styr. Djurskyddet Sverige driver en kampanj för att svenska konsumenter ska kunna välja bort importerat kött där djuren slaktats utan bedövning.

-          Vi har idag begärt en uppvaktning av landsbygdsminister Eskil Erlandsson där vi kommer att överlämna våra namnlistor och kräva att han agerar inom EU för att märkningen ska bli verklighet! säger Åsa Hagelstedt, Generalsekreterare för Djurskyddet.

 

Drygt 10.000 personer har hittills skrivit under Djurskyddet Sveriges kampanj. Kraven är:

  • Att regeringen aktivt ska verka för att allt EU-kött som kommer från djur som slaktats utan bedövning ges en tydlig märkning. Märkningen ska vara tvingande för alla länder inom EU. Som konsumenter vill vi kunna välja bort kött från obedövade djur.

  • Sverige ska agera för att nu gällande undantag i övriga EU-länder tas bort, och att slakt utan bedövning försvinner från hela den europeiska unionen.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt