2011-11-25 10:14Pressmeddelande

Fegt av EU att inte kräva slaktmärkning på kött

null

EU:s gemensamma regler för märkning av mat publicerades denna vecka. Djurskyddet Sverige välkomnar kravet på ursprungsmärkning på kött. Organisationen är dock besviken på att EU inte vågade kräva märkning av kött från djur som slaktats utan bedövning.

Idag behöver producenten endast redovisa ursprungsland för kött från nöt- och kalv. Men nu ska konsumenten också få veta varifrån köttet från gris, får, get och fjäderfä kommer ifrån.

- Djurskyddet Sverige har i många år arbetat för att en obligatorisk ursprungsmärkning av allt kött i Europa. Om man vet var djuret är uppfött är det lättare att få kunskap om hur det har haft det under sin livstid, säger Sven Stenson, ordförande i Djurskyddet Sverige.

I förslaget om de gemensamma reglerna för märkning av mat diskuterades även märkning av halal- och koscherkött som kommer från djur som slaktats utan bedövning. EU-parlamentet och EU-rådet valde dock att inte ta med det i förordningen.

-Vi är mycket besvikna att EU inte vågar märka kött som kommer från djur som slaktats utan bedövning, en metod som medför ett stort och helt onödigt lidande för djuren, säger Sven Stenson.

I Sverige får inget djur slaktas utan bedövning men i en majoritet av EU-länderna tillåts religiös slakt på obedövade djur.

-Köttet från dessa obedövade djur säljs dessutom som vanligt kött och detta importeras idag till svenska butiker, skolmatsalar och restauranger. En märkning som informerar om hur djuret har blivit slaktat är ett första steg för att stoppa denna grymma hantering, säger Sven Stenson.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt