2011-03-02 11:23Pressmeddelande

Fel tillåta jakt på lodjur!

null

Öppet brev till Naturvårdsverket

 

Djurskyddet Sverige ställer sig kritiskt till Naturvårdsverkets beslut att tillåta jakt på sammanlagt 110 lodjur under 2011.

Enligt Henrik Andrén, Grimsö forskningsstation, finns knappast något utrymme för lodjursjakt under 2011 om man vill att lodjurspopulationen ska ligga över den tillfälliga miniminivån på 250 familjegrupper. Även utan jakt 2011 är sannolikheten 67 procent att lodjurspopulationen ligger under 250 lodjursfamiljegrupper vintern 2011/2012.

Djurskyddet Sverige anser att Naturvårdsverkets beslut att trots detta tillåta jakt på lodjur under 2011 allvarligt försämrar artens chans till överlevnad på sikt.

I dag finns endast cirka 1 250 lodjur i Sverige, vilket är en kraftig minskning. För bara några år sedan fanns 2 000 individer.

Djurskyddet Sverige kan dock glädja sig åt att Naturvårdsverket i år inte tillåter lodjursjakt med fångstredskap. Som skäl anges bland annat att en rapport om fångstredskap för lodjursjakt visat att det finns behov av att undersöka vilka skador som fångsten medför. Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt förbereder därför en test av de fångstredskap som tillåtits för lodjursjakt.

Djurskyddet Sverige anser att den utvärdering som planeras inte är något motiv för att tillåta fällfångst av lodjur i samband med jakt. Världsnaturfonden, WWF, har redan i sin rapport konstaterat att en stor andel fällfångade lodjur drabbas av stress, panik och fysiska skador. Liknande observationer har tidigare rapporterats vid fällfångst av lo och andra rovdjur. Resultaten från rapporterna utgör tillräckligt underlag för att permanent förbjuda fälljakt på lodjur.

Sven Stenson, förbundsordförande

Tfn: 0708-34 91 27

Åsa Hagelstedt, generalsekreterare

Tfn: 0707-55 88 05

 

 


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt