2020-03-20 11:06Pressmeddelande

Fonus och Djurskyddet samarbetar för att hjälpa djur i sorg och saknad

I Sverige finns mer än 100.000 hemlösa djur. Några av dessa har blivit ensamma för att husse eller matte har dött. Därför genomför Fonus och Djurskyddet Sverige nu en gemensam kampanj för att hitta adoptionshussar- och mattar till Sveriges djuränklingar.

Konkret genomför Fonus en kommunikationsinsats, bland annat med filmer som sänds i TV4. Den som sedan söker ett djur att adoptera kontaktar Djurskyddets lokalföreningar som har djurhem eller omplacerar djur med hjälp av jourhem. Förhoppningsvis går det sedan att hitta en bra matchning mellan ett djur som söker ett nytt hem och en människa som har ett kärleksfullt hem att erbjuda.

- Älskade sällskapsdjur kan bli hemlösa av många olika orsaker. Att matte eller husse dör är en orsak till att katter och hundar hamnar på ett djurhem i väntan på ett nytt kärleksfullt hem. Att Fonus uppmärksammar detta och vill hjälpa oss som hjälper djuren är fantastiskt. Förhoppningsvis kan detta samarbete leda till att fler ensamma människor kan hitta en fyrfota vän att dela sitt liv med, säger Åsa Hagelstedt Generalsekreterare för Djurskyddet Sverige.

Fonus skriver om detta här https://www.fonus.se/djuranklingar/


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina över 10 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Målsättning Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta. Partipolitiskt obunden Djurskyddet Sverige är en partipolitiskt obunden organisation. Det innebär att organisationen inte är ekonomiskt knuten till ett parti och att den inte är bunden till beslut som som fattats av ett politiskt parti.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt