2012-04-20 13:33Pressmeddelande

Förbjud djur på cirkus!

null

Den svenska djurskyddslagsutredningen som presenterades i höstas föreslår att sjölejon och elefanter ska förbjudas på cirkus. Det tycker Djurskyddet Sverige är bra men vill gå ett steg längre och förbjuda alla djur på cirkus.

-Djur är inte underhållning. Framträdandena sker inte på djurens, utan människans villkor, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare i Djurskyddet Sverige.

Organisationen kritiserar de många transporterna av djuren och den miljö djuren hålls i.
-Vi anser att cirkusmiljön inte erbjuder trygghet och möjlighet för djuren att utföra sina naturliga beteenden. Dessutom saknas insyn i vilka träningsmetoder som används för att förmå djuren att utföra cirkuskonsterna, säger Åsa Hagelstedt.

Nu startar organisationen en kampanj för att få landsbygdsminister Eskil Erlandsson och regeringen att arbeta för ett totalförbud av djur på cirkus.

-Via vår hemsida kan man skicka ett mejl till landsbygdsministern. Vi hoppas att han går längre än utredningens förslag när han lägger sin proposition till ny djurskyddslag i riksdagen, säger Åsa Hagelstedt.

 


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt