2010-08-10 12:01Pressmeddelande

Förbjud pälsdjursuppfödningen och öka djurskyddskontrollerna!

null

Den granskning av svenska minkfarmar som Djurrättsalliansen genomfört visar att det inte står rätt till vare sig med lagstiftning för att skydda dessa djur, eller med förmågan att kontrollera att den lag som finns efterföljs. Bestämmelserna för djur avsedda för pälsproduktion har inte ändrats på ca 30 år och ligger därför långt efter bestämmelserna för djur avsedda för matproduktion, tävling eller sällskap.

- Vi kräver att denna pälsdjursuppfödning förbjuds! säger Ingrid Redbo, förbundsstyrelseledamot i Djurskyddet Sverige och fortsätter: Politikerna har pratat tillräckligt länge om att branschen själv skulle förbättra minkarnas situation avsevärt. Branschen har uppenbarligen inte tagit sitt ansvar. Granskningen visar att djuren far mycket illa och saknar möjligheter att utföra sina naturliga beteenden. Då krävs omedelbara politiska beslut!

Granskningen visar också att inte ens den lagstiftning som finns efterlevs. Djurskyddet Sverige har i en tidigare undersökning av landets länsstyrelser framhållit att det skulle behövas 140 fler djurskyddsinspektörer för att rutinkontroller ska kunna genomföras.

- Om en djurägare vet att risken att bli kontrollerad är minimal finns det stor risk att djurens välbefinnande åsidosätts. Det är självklart oacceptabelt att farmare inte följer lagar och förordningar, men det är också oacceptabelt att staten inte förmår kontrollera detta. Därför kräver vi att regeringen tillsätter mer resurser till kontrollerna och dammar av förslaget om förbud mot pälsdjursuppfödning i dess nuvarande form! avslutar Ingrid Redbo

För mer information, kontakta generalsekreterare Åsa Hagelstedt, 0707-55 88 05

Läs Djurskyddets pälsdjurspolicy här


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt