2009-03-05 16:21Pressmeddelande

Förkastlig metod att använda fällfångst som jaktmetod på lodjur

S.k. fällfångst av lodjur har på senare tid fått ökad uppmärksamhet. DJURSKYDDET Sverige tar bestämt avstånd från denna fångstmetod.

- Lodjuret hamnar i ett desperat läge som infångad i en trång trälåda och kämpar för sitt liv för att ta sig ut, säger Sven-Erik Alhem, styrelseledamot.

Veterinärmedicinskt har vid obduktioner kunnat konstateras skador på klor, munslemhinna och tänder samt träflisor i magsäcken. Detta är tecken på att lodjuret ansträngt sig intensivt för att ta sig ur fällan, och att det upplevt stark stress. Det finns också stor risk för att uppsatta fällor inte vittjas så ofta som är en absolut förutsättning för en legal användning.

Generellt anser DJURSKYDDET Sverige att all form av jakt på de stora rovdjuren bör bedrivas med betydligt större restriktivitet än idag. Där ingår att fällfångst på högtstående djur generellt bör förbjudas helt!

- Fällfångst är en plågsam jaktmetod som innebär ett påtagligt lidande för infångade djur och med stora skaderisker. Kontrollmöjligheterna är praktiskt taget obefintliga och aktuella jaktresultat från gevärsjakt visar att det går lätt att minska lodjursbeståndet utan att använda fällor, säger Sven-Erik Alhem

För mer information, kontakta: Sven-Erik Alhem, tel:0708-577600; 0733-730009


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt