2020-10-01 08:36Pressmeddelande

Forskaren Albin Gräns får Djurskyddspriset 2020

Albin Gräns tar emot Djurskyddspriset 2020.Albin Gräns tar emot Djurskyddspriset 2020. Foto: Sandra Rönnsved/Djurskyddet Sverige

Djurskyddspriset 2020 tilldelas Albin Gräns, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, för sitt arbete med fiskars välfärd. Priset delades ut under Djurskyddet Sveriges djurskyddskonferens som hölls 1 oktober i Stockholm och online.

Motiveringen till priset är följande:
Fiskar är världens vanligaste lantbruksdjur, försöksdjur och villebråd. Trots detta och trots att vi idag vet att fiskar kan känna, så brister kunskapen och lagstiftningen kring fiskar och deras behov. Albin Gräns har valt att ägna sin forskning till fiskarnas välfärd. Med spetskunskap, träffsäkerhet och empati ifrågasätter Albin gamla sanningar kring hur vi behandlar fiskar och påverkar därmed politiker och myndigheter såväl som allmänheten. För sitt arbete kring fiskars välfärd tilldelas Albin Gräns Djurskyddet Sveriges djurskyddspris 2020.

Priset delades ut av Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt via Skype.

– Vilken ära! Det var inte vad jag hade väntat mig. Superroligt att fiskarna blir framlyfta, sa en överraskad och glad Albin när han tog emot priset.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina över 10 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Målsättning Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta. Partipolitiskt obunden Djurskyddet Sverige är en partipolitiskt obunden organisation. Det innebär att organisationen inte är ekonomiskt knuten till ett parti och att den inte är bunden till beslut som som fattats av ett politiskt parti.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt