2011-11-28 11:31Pressmeddelande

Förslaget till ny djurskyddslag stor seger för katten!

null

Det ska bli obligatorisk att ID-märka sin katt. Dessutom ska kattägare tvingas kastrera sin katt om den ska gå lös ute. Det föreslår regeringens utredare Eva Eriksson i det förslag till ny djurskyddslag som hon presenterar idag.

Detta är en seger för de mer än hundratusen hemlösa katter som utsätts för ett långdraget lidande med sväl, infektioner och skador. Det är också en seger för Djurskyddet Sverige som arbetat för obligatorisk märkning i decennier, säger Sven Stenson, ordförande i Djurskyddet Sverige.

Djurskyddet Sverige drev 2007 en namninsamling där över 100 000 människor skrev på för en lag om obligatorisk märkning och registrering av katt.
 
Detta visar att det går att påverka i djurskyddsfrågor även om det tar tid, säger Sven Stenson.

Utredningen föreslår även att det ska bli straffbart att överge ett djur.

Vår förhoppning är nu att våra beslutsfattare går på utredarens linje. Med en id-märkning, krav på kastrering och förbud mot att överge djur kan bortsprungna katter lättare återföras till sin ägare och ägare som överger sin katt kan rättsligt ställas till svars, säger Sven Stenson.

Utredningen har flera andra positiva förslag utöver dessa gällande hemlösa katter. Exempelvis förbud mot sexuella övergrepp på djur, förbud mot uppbundna kor samt förbud mot elefanter på cirkus är några mycket välkomna förslag enligt Djurskyddet Sverige.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt