2010-11-26 17:51Pressmeddelande

Fortsatt dunskandal visar brist på etik!

null

-          Det är inte brist på kunskap utan djup brist på etik och hänsyn som ligger bakom dagens avslöjande! säger Katarina Lingehag-Ekholm från Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse

 

TV4 visar idag hur dun fortsätter att plockas från levande fåglar och hamnar i täcken och kuddar som säljs i svenska butiker. Efter skandalen i februari 2009 skickade vi ett brev till alla utpekade butikskedjor med frågan hur man tänker garantera att försäljningen av dun plockat från levande fåglar upphör. Nästan alla kedjor svarade och lovade att införa bättre kontroller av sina utländska leverantörer. Jysk, som idag pekas ut som ett av företagen som fortfarande säljer produkter med levandeplockat dun, skrev i sitt svar att ”så accepterer vi hos JYSK ikke dyremishandling – vi tager derimod skarpt afstand fra det og vil arbejde proaktivt med at forbedre forholdene”

-          Dagens avslöjande visar att det var tomma ord från Jysks sida, säger Katarina Lingehag-Ekholm och lyfter fram ett positivt exempel:

-          Fjällräven var ett av företagen som tog frågan på största allvar och tog med djurskyddsexperter från Sverige till fågeluppfödarna i Kina och förändrade hela dunproduktion. För detta tilldelades Fjällräven Djurskyddet Sveriges hedersomnämnande i maj 2010!

I samband med dunskandalen 2009 skickade Djurskyddet Sverige också ett brev till jordbruksminister Eskil Erlandsson och uppmanade honom att agera inom EU för att säkerställa att förbundet mot levandeplockning efterlevs. Ministern skrev i sitt svar att han ”kommer att ta upp frågan om plockning av dun och fjädrar från levande fåglar med EU:s övriga jordbruksministrar när rådet möts nästa gång i Bryssel och jag avser även att skriva ett brev till kommissionen.”

-          Eskil Erlandsson gick ut hårt med att Sverige skulle driva på frågan, men när vi ser detta undrar vi vad som egentligen sagts på ministerrådets möten? Vi kräver nu att Eskil Erlandsson genast kontaktar sin ungerske kollega samt lyfter frågan i EU om krav på sanktioner mot alla länder som inte följer Europarådets konvention om förbud mot levandeplockning samt EU:s djurskyddsdirektiv om att djur inte ska utsättas för onödig smärta! säger Katarina Lingehag-Ekholm

För mer information, kontakta Katarina Lingehag-Ekholm, förbundsstyrelsen tel. 073-447 35 28 eller Åsa Hagelstedt, generalsekreterare tel. 0707-55 88 05


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt